La «Campanya per la memòria de les dones perseguides per bruixeria» sorgeix de l’anàlisi de que la caça de bruixes fou un procés fundacional de la modernitat que va buscar disciplinar a les dones per a que acceptessin el seu nou lloc a la naixent societat capitalista. Aquesta deixava enrere l’autonomia reproductiva de les comunitats rurals i es submergia, sota el signe de la violència, en la proletarització dels camperols, les relacions mercantils i la emergència d’un Estat i unes Esglésies que posarien en primer plànol el control de la població, de la sexualitat i de la procreació. I això tant a l’Europa dels segles XVI i XVII com a la conquista americana. Tanmateix, a dia d’avui veiem que els llocs on es van produir aquests assassinats, els recorden de manera mitològica i festiva, reproduint en molts casos la iconografia dels perseguidors pel que suposa una banalització de la violència rebuda i un ocultament de les seves raons històriques.

Es per això que ens proposem:

  • Investigar la caça de bruixes històrica i la seva relació amb l’emergència del capitalisme, l’Estat Modern i el Colonialisme.
  • Investigar la caça de bruixes contemporània, els usos de les acusacions de bruixeria per a ciminalitzar i silenciar formes de vida resistents a l’avanç del capitalisme, l’Estat i el colonialisme. Així com recolzar i visibilitzar aquestes lluites.
  • Analitzar la representació de la memòria d’aquests sucesos, construir aliances per a desenvolupar memorials i llocs on aquests fets van tenir lloc i fer un seguiment per a que aquesta memòria s’ajusti als fets històrics sense folklore o estereotips.
  • Posar en relació la violència contr a les dones de l’inici del capitalisme amb la violència contra les dones avui.
  • Difondre aquestes investigacions i reflexions com a forma de col·laborar en la construcció d’un altre món que posi la justicia social al centre.

Grups locals:

Pots contactar-nos a través dels grupslocals o en aquest mail general: editorial@traficantes.net